Dick Wolff Management
Dick Wolff Management
Google

Gerechtelijke betalingsbevelen

Wanneer alle buitengerechtelijke inspanningen om uw vorderingen in te lossen zonder succes blijven, kunnen in de regel de volgende stappen ondernomen worden.

Normaliter zijn de kosten voor een gerechtelijk betalingsbevel grotendeels ten laste van de schuldenaar; ze dienen evenwel door de schuldeiser voorgeschoten te worden. Indien de schuldenaar niet solvabel is, moet u niet enkel uw eis afschrijven, maar dan hebt u ook nog eens kosten geïnvesteerd die u niet te gelde kunt maken. Derhalve is het van groot belang dat u voorafgaandelijk de kansen op succes in overweging neemt. Bij de diensten onder „Kredietwaardigheidsinlichtingen” informeren wij u graag omtrent de mogelijkheden.

Bij juridische stappen is de documentatie ten bewijze van uw vordering zeer belangrijk. Hier moet rekening gehouden worden met vertaalkosten van de documenten, notariële beëdigingen en apostilles. Onze partners hebben ook een dienovereenkomstige volmacht nodig; opdat ze de schuldeiser voor het gerecht kunnen verdedigen.

Onze jarenlange ervaring heeft getoond dat de wijze van verwerking en vooral de juridische betalingsbevelen in andere landen anders zijn dan u het in eigen land gewend bent. Ten dele zijn er enorme wachttijden of staan de kosten niet in verhouding tot uw eis. Onze partner in het buitenland zal navenant informatie verstrekken omtrent juridische opties en te verwachten kosten en een aanbeveling doen — per geval, individueel.

DWM – Dick Wolff Management
Industriestrasse 32 | 9495 Triesen | Vorstendom Liechtenstein
T +423 392 37 66 | F +423 392 37 69 | info@dwm.li
IB Score AG
Debitos