Dick Wolff Management
Dick Wolff Management
Google

Internationaal incasso ter plekke

Op aanmaningen uit het buitenland reageert nauwelijks nog iemand, en uit jarenlange ervaring weten wij dat incasso het doeltreffendst is wanneer het ter plaatse wordt uitgevoerd.

Dat heeft talrijke voordelen:

  • Communicatieproblemen worden geminimaliseerd
  • Vertrouwdheid met de vigerende wetten, normen en geplogenheden
  • Samenwerking met internationale kredietbeschermingsinstituten
  • Afhandeling wordt vereenvoudigd

Onze partners nemen in de eigen landstaal contact met de schuldenaren op en zodoende worden communicatieproblemen uitgesloten. Zij kennen de geldende nationale wetgeving, normen en geplogenheden en leven ze na, waardoor een serieus incasso gewaarborgd wordt.

Onze partners kunnen negatief betalingsgedrag aan de kredietbeschermingsinstituten in eigen land melden, hetgeen de kredietwaardigheid van de schuldenaren blijvend in het gedrang kan brengen. De schuldenaren kunnen de openstaande bedragen met een overschrijving in het binnenland rechtstreeks aan onze partners betalen en er zijn geen excuses meer wegens ingewikkelde betalingen naar het buitenland, inzonderheid bij kleinere bedragen.

Wij werken tegen faire, op succes georiënteerde voorwaarden en verstrekken u graag advies. Neem contact met ons op — wij spreken Duits, Engels, Frans en Nederlands.

Kosten en voorwaarden:
Landlijsten of wereldkaart

DWM – Dick Wolff Management
Industriestrasse 32 | 9495 Triesen | Vorstendom Liechtenstein
T +423 392 37 66 | F +423 392 37 69 | info@dwm.li
IB Score AG
Debitos