Dick Wolff Management
Dick Wolff Management
Google

Opdracht indienen

Het is werkelijk zeer eenvoudig. U stuurt ons uw opdracht met alle documentatie toe, en na controle van de gegevens wordt deze opdracht bij ons in het systeem ingevoerd. Kort daarop ontvangt u een opdrachtbevestiging en dan dragen wij de zaak over – reeds enkele minuten later bevindt zich uw vordering bij onze partner in het buitenland.

Onze partner neemt de verwerking op zich en poogt met de schuldenaar een buitengerechtelijke oplossing te vinden. Meld ons daarom steeds alle bekende contactgegevens, opdat het opnemen van contact eenvoudiger en sneller kan verlopen.

Wij houden u vervolgens op de hoogte omtrent de verdere verwerking; u kunt uw dossier ook graag online volgen via DIWIS (zie stand van zaken).

DWM – Dick Wolff Management
Industriestrasse 32 | 9495 Triesen | Vorstendom Liechtenstein
T +423 392 37 66 | F +423 392 37 69 | info@dwm.li