Dick Wolff Management
Dick Wolff Management
Google

Voorwaarden

De voorwaarden verschillen van land tot land en het is niet mogelijk, geünificeerde tarieven voor wereldwijd incasso aan te bieden, daar wij ons dienen aan te passen aan de voorwaarden van onze partners in het buitenland. De opgegeven provisietarieven zijn de standaardvoorwaarden.

Bij gecombineerd incasso van kleine vorderingen kan door onze partners een hogere succesprovisie verlangd worden — dit wordt vanzelfsprekend voorafgaandelijk met u afgesproken. Dergelijke wijzigingen kunnen in die landen optreden waar wettelijk gezien geen incassokosten van schuldenaren verlangd kunnen worden en onze partners zodoende enkel met een succesprovisie voor hun dienstverlening kunnen worden vergoed.

Betalende maatregelen, zoals achterhalen van domicilie, kredietwaardigheidsinlichtingen, gerechtelijke en advocatenkosten alsook vertaalkosten zijn steeds ten laste van de opdrachtgever en worden enkel na uw instemming uitgevoerd. U kunt uw opdrachten binnen vier werkdagen kosteloos annuleren.

DWM – Dick Wolff Management
Industriestrasse 32 | 9495 Triesen | Vorstendom Liechtenstein
T +423 392 37 66 | F +423 392 37 69 | info@dwm.li
IB Score AG
Debitos